HR-52100 Pula, Scalierova 1 | T. ++385 52 215497

HR | EN

  • Wellness

  • Daleka putovanja

  • Avio karte

Pretraga po destinaciji i datumu putovanja u intervalu

* Polje za unos destinacije je opcionalno.

First Minute

SVE

Last Minute

SVE

Aktualno

Dozvole za rekreacijski ribolov na moru

 

Dopušteni ribolovni alati i oprema

Ribolovac smije obavljati ribolov sljedećim vrstama i količinama ribolovnih alata i opreme:
1. odmetom, ukupno do dva (2) komada,
2. kančenicom, ukupno do dva (2) komada,
3. povlačnim povrazom ili panulom, ukupno do dva (2) komada i
4. povrazom s kukom za lov glavonožaca, ukupno do dva (2) komada.
U obavljanju ovog ribolova dozvoljena je upotreba štapa i role.

Ribolovci vlasnici godišnjih dozvola pored navedenih ribolovnih alata i opreme smiju u ribolovu koristiti još i:

  • osti (do dva komada),
  • napravu za lov velikog crva (do dva komada),
  • do 3 vrše za ribu
  • parangal (s ukupno do 100 udica uz posjedovanje dozvole za ribolov pridnenim parangalom).

Vrsta dozvole

Cijena (kn)

jedan (1) dan; 60
tri (3) dana 150
sedam (7) dana 300
trideset (30) dana 700
Godišnja za osobe do 18 godina života
i invalide Domovinskog rata Republike Hrvatske
100
Godišnja za osobe koje su umirovljenici
ili koji su navršili 60 godina života
100
Godišnja za osobe od 19 do 59 godina života 500
Godišnja za ribolov parangalom 300

Područje ribolova

  • Športski i rekreacijski ribolov na moru je dozvoljen u cijelom ribolovnom moru RH, a zabranjen je oko objekata marikulture (na udaljenosti od 200 m od uzgajališta riba ili 100 m od uzgajališta školjkaša), u lukama i lučicama (osim na označenim mjestima dopuštenim odlukom lučke uprave) te na plažama i kupalištima od 1. svibnja do 1.  listopada (osim na označenim mjestima dopuštenim odlukom lokalne samouprave ili koncesionara).
  • U posebnim staništima (ušćima rijeka Dragonje, Mirne, Raše, Riječine, Zrmanje, Jadra, Žrnovnice, Cetine, Neretve i Rijeke Dubrovačke, te u Limskom i Fažanskom kanalu, Medulinskom zaljevu i uvali Klimno na Krku) i dijelovima ribolovnog mora unutar zaštićenih područja temeljem propisa o zaštiti prirode pojedini oblici športskog i rekreacijskog ribolova su posebno regulirani.
  • Područja nacionalnih parkova (Brijuni, Kornati, Krka i Mljet), posebnih i strogih  rezervata nisu ribolovno more te je ribolov u njima ribolov uređen pravilnicima o unutrašnjem redu ustanova koje upravljaju tim područjima.

Newsletter

Brzi upitT. ++385 52 215497 | F. ++385 52 211889 | E. info@activa-istra.com | HR-52100 Pula, Scalierova 1
Copyright © 2001 - 2013, Activatravel Istra d.o.o.