HR-52100 Pula, Scalierova 1 | T. ++385 52 215497

HR | EN

 • Krstarenja

 • Daleka putovanja

Pretraga po destinaciji i datumu putovanja u intervalu

* Polje za unos destinacije je opcionalno.

First Minute

SVE

Last Minute

SVE

Aktualno

Dozvole za rekreacijski ribolov na moru

Fotogalerija

 

Visina naknade za pojedine vrste dozvola za 2024.

Vrsta dozvole za rekreacijski ribolov 
Dnevne i višednevne dozvole
Dozvola za jedan (1) dan 7,96 € (60 kn)
Dozvola za tri (3) dana 19,91 € (150 kn)
Dozvola za sedam (7) dana 39,82 € (300 kn)
Godišnje dozvole(*)
Godišnja dozvola za maloljetne osobe i invalide Domovinskog rata Republike Hrvatske 13,27 € (100 kn)
Godišnja dozvola za osobe koje su umirovljenici ili koji su navršili 65 godina života 13,27 € (100 kn)
Godišnja dozvola za punoljetne osobe do 65. godine života 66,36 € (500 kn)
 

Posebne dozvole(**)

Posebna dozvola za ribolov stajaćim parangalom 26,54 € (200 kn)
Posebna dozvola za ribolov vršama za lov ribe 26,54 € (200 kn)
Posebna dozvola za ribolov ostima 13,27 € (100 kn)
Posebna dozvola za upotrebu umjetne rasvjete 13,27 € (100 kn)

 (*) – vrijede za kalendarsku godinu, a kupnja je moguća u razdoblju od 1. prosinca prethodne godine do 1. ožujka kalendarske godine
(**) – vrijede za kalendarsku godinu, a kupnja je moguća u razdoblju od 1. prosinca prethodne godine do kraja kalendarske godine

DOZVOLJENI RIBOLOVNI ALATI I OPREMA

Ribolovac koji posjeduje športsku ili rekreacijsku dozvolu, ribolov smije obavljati s plovila ili obale uz posjedovanje sljedećih ribolovnih alata:
– odmetom, ukupno do dva (2) komada;
– kančenicom, ukupno do dva (2) komada;
– povlačnim povrazom (panulom), ukupno do dva (2) komada;
– povrazom s kukom za lov glavonožaca, ukupno do dva (2) komada;
– napravom za lov velikog morskog crva (trapula), ukupno do dva (2) komada.
Samo vlasnici dozvola za športski ribolov na moru pored navedenih ribolovnih alata mogu obavljati ribolov i podvodnom puškom, ukupno do dva (2) komada.
Ribolovcu u ribolovu iz plovila dozvoljena je upotreba štapa i role nosivosti manje od 30 lb.
Godišnje dozvole vrijede za kalendarsku godinu, a kupnja tih dozvola je moguća u razdoblju od 1. prosinca prethodne godine do 1. ožujka tekuće kalendarske godine. Ukoliko posjeduje (kupi) godišnju dozvolu (športsku ili rekreacijsku) tada uz prethodno navedene alate ribolovac ima pravo na kupnju jedne ili više posebnih dozvola. Temeljem posebnih dozvola dopušten je ribolov samo onim alatima za koje je izdana posebna dozvola, pa tako postoje:

 • posebna dozvola za stajaći parangal, (jedan ili više njih) s ukupno do 100 udica
 • posebna dozvola za osti, ukupno jedan (1) komad
 • posebna dozvola za vrše za lov ribe, ukupno do tri (3) komada
 • posebna dozvola za upotrebu umjetne rasvjete (feral), jedno rasvjetno tijelo jačine do najviše 40 W za žarulju sa žarnom niti, 30 W za halogenu žarulju i 10 W za LED žarulju po plovilu, isključivo kod ribolova ostima ili povrazima s kukom za lov glavonožaca
 • posebna dozvola za ribolov udičarskim alatima za veliku ribu s najviše tri pribora (štap s rolom) s po jednom udicom na svakom priboru ili jednom varalicom na svakom priboru. Alat za lov na veliku ribu je sistem koji čini ribolovni štap, rola i osnova (najlona ili upredenica) od kojeg svaki dio sustava ima nosivost od najmanje 30 lb ili više.

Posebne dozvole vrijede za kalendarsku godinu, a kupnja istih je moguća u razdoblju od 1. prosinca prethodne godine do kraja kalendarske godine.

Područje ribolova

 • Športski i rekreacijski ribolov na moru je dozvoljen u cijelom ribolovnom moru RH, a zabranjen je oko objekata marikulture (na udaljenosti od 200 m od uzgajališta riba ili 100 m od uzgajališta školjkaša), u lukama i lučicama (osim na označenim mjestima dopuštenim odlukom lučke uprave) te na plažama i kupalištima od 1. svibnja do 1.  listopada (osim na označenim mjestima dopuštenim odlukom lokalne samouprave ili koncesionara).
 • U posebnim staništima (ušćima rijeka Dragonje, Mirne, Raše, Riječine, Zrmanje, Jadra, Žrnovnice, Cetine, Neretve i Rijeke Dubrovačke, te u Limskom i Fažanskom kanalu, Medulinskom zaljevu i uvali Klimno na Krku) i dijelovima ribolovnog mora unutar zaštićenih područja temeljem propisa o zaštiti prirode pojedini oblici športskog i rekreacijskog ribolova su posebno regulirani.
 • Područja nacionalnih parkova (Brijuni, Kornati, Krka i Mljet), posebnih i strogih  rezervata nisu ribolovno more te je ribolov u njima ribolov uređen pravilnicima o unutrašnjem redu ustanova koje upravljaju tim područjima.

Newsletter

Brzi upit  T. ++385 52 215497 | F. ++385 52 211889 | E. info@activa-istra.com | HR-52100 Pula, Scalierova 1
  Copyright © 2001 - 2013, Activatravel Istra d.o.o.